Gex-Hol
722 202 802

Porady dla kierowców

 1. Kolizja drogowa czy wypadek?

  Czasem zdarza się, że jesteśmy świadkami bądź uczestnikami nieprzyjemnych sytuacji drogowych do których należą kolizje oraz wypadki samochodowe. Jaka jest podstawowa różnica pomiędzy tymi zdarzeniami? Kolizja ma miejsce wówczas, gdy w zaistniałej sytuacji żaden z uczestników nie został poszkodowany. Dotyczy to więc głównie popularnie zwanej stłuczki samochodowej. Gdy uszkodzeniu ulegają wyłącznie pojazdy, to nie mamy obowiązku wzywania policji, pomijając sytuacje wyjątkowe, kiedy uczestnicy kolizji nie potrafią się porozumieć w zakresie zaistniałej winy oraz zakresu odszkodowania.

  Wypadek poszkodowaniu ulegają uczestniczący w nim ludzie. Taka sytuacja kończy się zazwyczaj wezwaniem służb ratunkowych, pogotowia, policji czy nawet straży pożarnej. Kłótnie dotyczące ewentualnej winy czy poziomu zniszczeń uczestniczących pojazdów nigdy nie powinny mieć miejsca, a jeśli są nie do uniknięcia, to powinny być rozstrzygnięte przez policję.
 2. Jak postępować będąc uczestnikiem kolizji?

  W przypadku niefortunnego uczestniczenia w kolizji samochodowej należy postępować według ściśle określonych zasad:
  • zatrzymaj pojazd i włącz światła ostrzegawcze/awaryjne
  • jeśli to możliwe usuń uszkodzony samochód z jezdni tak, by umożliwić przejazd innym uczestnikom ruchu. W przypadku gdy jest to niemożliwe, ustaw trójkąt ostrzegawczy w odległości 100m od zaistniałego zdarzenia.
  • jeśli w wypadku zostały poszkodowane jakieś osoby, należy wezwać służby ratunkowe oraz policję i niezwłocznie przystąpić do pomocy poszkodowanym
  • jeśli w kolizji nikt nie ucierpiał, napisz oświadczenie w przypadku gdy sam jesteś jej sprawcą lub poproś o taki dokument drugiej ze stron
  • postaraj się o świadków zdarzenia
  • w przypadku niejasności w orzeczeniu winy wezwij policję
 3. Postępowanie ubezpieczeniowe w przypadku zaistniałej kolizji.

  Podczas gdy sytuacja jest jasna i nie ma żadnych wątpliwości kto jest sprawcą zaistniałej kolizji wystarczy spisać odpowiednie oświadczenie i wezwać przedstawiciela firmy ubezpieczeniowej, który na miejscu oszacuje zaistniałe szkody. Jeśli zaś sprawca nie przyznaje się do winy, należy wezwać policję. Sprawca zostanie ukarany mandatem, a wszystkie wątpliwości w zakresie odszkodowania zostaną bezspornie wyjaśnione.
 4. Niezbędne formalności podczas kupna - sprzedaży samochodu.

  Sporządzanie umowy.

  Umowa kupna-sprzedaży samochodu to dokument, który chroni zarówno kupującego, jak i sprzedającego. Należy bardzo uważnie skonstruować jej brzmienie, by w przyszłości nie stać się ofiarą oszustwa i uchronić się od nieoczekiwanych problemów. Podstawą dokumentu będzie przedmiot sprzedaży, dobrze jest dokładnie określić rodzaj samochodu, jego markę i wszelkie dodatkowe informacje, jak:
  • rok produkcji
  • numer nadwozia
  • numer silnika
  • numer dowodu rejestracyjnego
  W przypadku gdy jesteśmy stroną kupującą, powinniśmy dokładnie sprawdzić zgodność podanych informacji ze stanem faktycznym. Nie ryzykujmy zakupu, jeśli istnieją przesłanki, że numery mogą być podrabiane, czego śladem będzie szlifowanie, zmiana koloru itp. Zakup kradzionego auta oznacza jego konfiskatę bez zwrotu wartości i poniesionych kosztów.

  Data i miejsce zawarcia transakcji.

  Niezwykle istotna jest także data i miejsce podpisania umowy. Czasem Urząd Skarbowy odsyła nas do oddziału w miejscowości, w której umowa została zawarta, a zbędne przemieszczanie się w celu dopełnienia formalności będzie tylko dodatkowym kosztem. Niezmiernie ważna jest także data dokonania transakcji. Najlepiej od razu po sprzedaży auta, udać się do urzędu w celu jego wyrejestrowania. Osoba kupująca może wówczas natychmiast dokonać formalności rejestracyjnych. Należy także pamiętać o niezwłocznym poinformowaniu firmy ubezpieczeniowej, abyśmy w przyszłości nie zostali obciążenie należnością za poniesione przez kupującego szkody.

  Dane personalne obu stron transakcji.

  Podczas wypełniania umowy kupna – sprzedaży należy tego dokonać według danych znajdujących się na dowodzie osobistym. Obie strony powinny umożliwić wgląd do takich dokumentów. W przeciwnym wypadku może się okazać, że np. sprzedający podał fałszywe dane, a kupujący musi dochodzić swoich roszczeń na drodze sądowej. Warto zwrócić uwagę ilu jest właścicieli danego pojazdu, ponieważ należy dokładnie spisać wszystkie ich dane, każdego ze współwłaścicieli. Przy okazji trzeba zwrócić uwagę czy dowody osobiste i rejestracyjne, a także otrzymane przez nas banknoty nie są fałszywe.

  Wady prawne.

  Umowa powinna ponadto zawierać stosowne oświadczenie, że samochód będący przedmiotem transakcji jest wolny od wad prawnych, co będzie oznaczać, że auto nie jest obciążone sądowo i np. nie stanowi dowodu w sprawie karnej. W tak nieoczekiwanych sytuacjach klauzula ta pozwala unieważnić transakcję.

  Ilość egzemplarzy umowy.

  Większość umów sporządzana jest w dwóch identycznych egzemplarzach, po jednej dla każdej ze stron. Oryginał trafia do nabywcy samochodu.